AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa Ca(OH)2 và NaAlO2. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Giá trị của m và x là

  • A. 66,3 và 1,31. 
  • B. 66,3 và 1,13. 
  • C. 39,0 và 1,31. 
  • D. 39,0 và 1,13.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt a, b là số mol Ca(OH)2 và NaAlO2

  Khi nCO2 = 0,74 thì kết tủa đạt max.

  → a + b = 0,74

  Khi CaCO3 bị hòa tan hoàn toàn thì kết tủa chỉ còn lại Al(OH)3

  nAl(OH)3 = b = 0,35 → a = 0,39

   m = m kết tủa max = 66,3

  Khi nCO2 = x thì dung dịch chứa Ca(HCO3)2 (a) và NaHCO3 (b)

  → x = 2a + b = 1,13

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>