AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận xét sau:

  (1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

  (2) Hai đồng phân của amino axit C3H7NO2 tạo ra tối đa 4 đipeptit.

  (3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.

  (4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ chỉ tạo ra 1 loại monosaccarit.

  (5) Nồng độ glucozơ trong máu người thường khoảng 1%.

  (6) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biurê.

  Số nhận xét đúng là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>