AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,4M và KOH aM thu được dung dịch X. Cho từ từ 250 ml dung dịch H2SO4 0,5M vào X thu được dung dịch Y và 1,68 lít khí CO2 (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện 34,05 gam kết tủa trắng. Giá trị của a là

  • A. 0,9. 
  • B. 0,7. 
  • C. 0,5. 
  • D. 0,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nH2SO4 = 0,125 → nBaSO4 = 0,125

  m kết tủa = 34,05  → nBaCO3 = 0,025

  X + H2SO4 thoát khí CO2 nên Y không chứa CO32-.

  Dung dịch Y chứa Na+ (0,1), K+ (0,25a), SO42- (0,125) và HCO3- (0,025)

  BTDT: a = 0,7

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA