RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm metan, axetilen và propen có tỉ khối so với H2 là 13,1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X sau đó dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 38 gam kết tủa trắng và khối lượng bình tăng lên m gam. Giá trị m là

  • A. 21,72. 
  • B. 16,68. 
  • C. 22,84. 
  • D. 16,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ca(OH)2 dư → nCO2 = nCaCO3 = 0,38

  mX = 0,2.2.13,1 = 5,24

  nH = (mX -mC)/1 = 0,68 → nH2O = 0,34

  Độ biến thiên của bình = mCO2 + mH2O = 22,84 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA