AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

  • A. 4,48.
  • B. 11,2. 
  • C. 5,6. 
  • D. 8,96.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

  0,25                0,5

  VCO2 = 0,5.80%.22,4 = 8,96 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>