AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả các thí nghiệm ghi như bảng sau:

  Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
  X AgNO3/NH3 Kết tủa Ag
  Y Quỳ tím Chuyển màu xanh
  Z Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
  T Nước brom Kết tủa trắng

  Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

  • A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin. 
  • B. Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat.
  • C. Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin. 
  • D. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>