YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với hai đầu cố định. Tần số dao động của dây là 50Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có

  • A. 5 nút sóng, 4 bụng sóng
  • B. 4 nút sóng, 4 bụng sóng
  • C. 9 nút sóng, 8 bụng sóng
  • D. 8 nút sóng, 8 bụng sóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \(\lambda = \frac{v}{f} = \frac{4}{{50}} = 0,08m = 8cm\)

  Số bó sóng: ,\(\lambda = \frac{{2l}}{k} \Rightarrow \,\,\,k = \frac{{2l}}{\lambda } = \frac{{2.32}}{8} = 8\)

  Vậy có 9 nút và 8 bụng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON