• Câu hỏi:

  Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của một bụng sóng là 4a. Trên dây, khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Tìm số bụng sóng trên dây.

  • A. 8
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi d là khoảng cách gần nhất giữa một điểm dao động biên độ A và 1 nút sóng gần nó nhất là:

  \(2a\sin \frac{{2\pi d}}{\lambda } = a \Rightarrow d = \frac{\lambda }{{12}}\)

  Biểu diễn bằng hình vẽ ta thấy được khoảng cách giữa hai điểm cùng pha có cùng biên độ a là λ/3 = 20cm

  Vậy λ = 60cm

  Sợi dây hai đầu cố định:  \(\ell = k\frac{\lambda }{2} \Rightarrow k = 4\)

  Vậy trên dây có 4 bụng sóng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC