• Câu hỏi:

  Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình \({x_1} = {A_1}(\pi t + \frac{\pi }{6})(cm)\) và \({x_2} = 6\cos (\pi t - \frac{\pi }{2})(cm)\).Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình  \(x = A\cos (\pi t + \varphi )(cm)\) .Thay đổi A1 cho đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì 

  • A. φ = - π/6 rad    
  • B. φ =  π rad        
  • C. φ = π/3 rad
  • D. φ = 0 rad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:  \(\frac{A}{{\sin 60}} = \frac{6}{{\sin (30 + \varphi )}} = \frac{{{A_1}}}{{\sin (90 - \varphi )}} \Rightarrow A = \frac{{6.\sin 60}}{{\sin (30 + \varphi )}}\)

  Để A min thì sin(30 + φ)max = 1 → φ = 600

  Vậy dao động tổng hợp có pha ban đầu là - 600

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC