• Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số:

  • A. \(\sqrt {\frac{k}{m}}\)
  • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}}\)
  • C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}}\)
  • D. \(\sqrt {\frac{m}{k}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC