YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số:

  • A. \(\sqrt {\frac{k}{m}}\)
  • B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}}\)
  • C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{m}{k}}\)
  • D. \(\sqrt {\frac{m}{k}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Con lắc dao động điều hòa với tần số \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON