YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây có những điểm dao động với cùng biên độ A1 và có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết d1  = 2d2. Biểu thức nào sau đây là đúng ?

  • A. A1  = 2 A2.
  • B. A2  = 2A1
  • C. \(A_1=\sqrt{2}A_2\)
  • D. \(A_2=\sqrt{2}A_1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do:

   \(\begin{array}{l} {d_1} = 2{d_2}\,\,\, \Rightarrow \,\,{A_1} = 2a;\,\,{A_2} = a\sqrt 2 \\ \Rightarrow \,\,{A_1} = \sqrt 2 {A_2} \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16972

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON