AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với số dân trên lãnh thổ toàn quốc, dân số tập trung ở đồng bằng chiếm (%):

  • A. 75
  • B. 85
  • C. 80
  • D. 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>