AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

  • A. chuyển đổi cơ cấu cây trồng
  • B. duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng
  • C. có nước ngọt để thau chua, rửa mặn
  • D. tạo các giống lúa chịu phèn, chịu mặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>