AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với Bắc Trung Bộ

  • A. có vùng biển rộng lớn phía đông
  • B. có các đồng bằng rộng lớn ven biển
  • C. tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển
  • D. phía tây của vùng có đồi núi thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>