AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ, ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM

  Năm

  2000

  2005

  2010

  2014

  Than (triệu tấn)

  11.6

  34.1

  44.8

  41.1

  Dầu thô (Triệu tấn)

  16.3

  18.5

  15.0

  17.4

  Điện (tỉ kWh)

  26.7

  52.1

  91.7

  141.3

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
  • A. Sản lượng điện  tăng liên tục qua các năm
  • B. Sản lượng dầu thô khai thác chưa ổn định
  • C. Sản lượng than tăng đến năm 2010, sau đó giảm
  • D. Sản lượng tan, dầu thô, điện đều tăng liên tục qua các năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>