AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các đảo nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • A. Cát Hải, Bạch Long Vĩ
  • B. Vân Đồn, Vàm Cỏ
  • C. Côn Đảo, Cô Tô
  • D. Lý Sơn, Phú Quý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>