YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rễ thở cây bụt mọc là kiểu hướng động nào?

  • A. Hướng sáng
  • B. Hướng hóa
  • C. Hướng trọng lực
  • D. Hướng tiếp xúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ thở của cây bụt mọc ( sống trong môi trường đất ngập nước) hướng lên trên để lấy khi oxi đây là 1 hình thức của hướng hóa dương.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF