YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hướng động ở thực vật là gì?

  • A. Phản ứng của thực vật với tác nhân kích thích
  • B. Hình thức phản ứng của thân cây đối với các tác nhân từ mọi hướng
  • C. Sự vận động của cơ quan thực vật do sự thay đổi các yếu tố vật lí hóa học bên trong tế bào
  • D. Hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với các tác nhân kích thích từ một hướng xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF