YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thế nào là cảm ứng ở thực vật?

  • A. Khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường
  • B. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định
  • C. Hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng
  • D. Khả năng vận động của cơ thể hoặc một cơ quan theo đồng hồ sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cảm ứng ở thực vật là khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường.

  Ý B là hướng động

  Ý C là ứng động

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF