YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những ứng động nào dưới đây là ứng động sinh trưởng?

  • A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
  • B. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. khí khổng đóng và mở
  • C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ
  • D. Khí khổng đóng và mở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các hiện tượng ứng động sinh trưởng là: hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức, ngủ của chồi cây bàng.

  Khí khổng đóng mở và sự đóng mở của lá cây trinh nữ là ứng động không sinh trưởng vì không có sự phân chia tế bào → B, C, D sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF