YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hooc môn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

  II. Nồng độ thấp nhưng gây ra tác động sinh lí lớn.

  III. Thường có tính chuyên hoá cao hơn so với hooc môn động vật.

  IV. Được tạo ra ở bộ phận nào thì gây ra tác động sinh lí ở bộ phận đó.

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Có 3 ý đúng là I, II, III.

  IV sai. Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra ở một cơ quan nhất định và được vận chuyển đến các cơ quan khác nhau có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF