YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về phitohoocmôn, có bao nhiêu phát biểu sai?

  I. Auxin được sinh ra chủ yếu ở đỉnh rễ

  II. Axit abxixic liên quan đến sự đóng mở khí khổng

  III. Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá

  IV. Nhóm phitohoocmôn có vai trò kích thích gồm: auxin, gibêrelin và axit abxixic.

  V. Để tạo rễ từ mô sẹo, người ta chọn tỉ lệ auxin : xitokinin = 1: 1

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D. Có 3 ý đúng là I, II, III.

  IV sai. không có axit abxixic.

  V sai. Tỷ lệ auxin lớn hơn.*

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225032

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF