YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm nuôi cấy mô, khi tế bào nhu mô sinh dưỡng tạo mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa, để kích thích sự ra rễ và mọc chồi của mô sẹo, người ta đã điều chỉnh tỷ lệ các loại hoocmon nào trong môi trường nuôi cấy?

  • A. AIA/GA
  • B. AIA/Cytokinin
  • C. Auxin/Etylen
  • D. AAB/ Cytokinin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tỷ lệ auxin/xytokinin (AIA/Cytokinin) ảnh hưởng đến sự tái sinh rễ, chồi và sự phát triển ưu thế của chồi bên hay ngọn chính. Nếu tỷ lệ auxin cao sẽ kích thích phát triển rễ, gây ưu thế chồi ngọn. Ngược lại nếu tỷ lệ xitokinin cao thì kích thích phát triển chồi gây ưu thế chồi bên.

  Tương quan giữa 2 loại hoocmon này được sử dụng để điều chỉnh sự phát triển chồi và rễ trong nuôi cấy mô. Khi tỷ lệ auxin cao thì mô tạo rễ; còn khi tỷ lệ xytokinin cao thì mô tạo chồi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF