YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phitôcrôm Pđ và Pđx có mối liên hệ giữa như thế nào?

  • A. Hai dạng đều không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
  • B. Dạng Pđx chuyển hoá được sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng
  • C. Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng
  • D. Dạng Pđ chuyển hoá được sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phitôcrôm Pđ và Pđx chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF