YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó thuộc nhóm thực vật nào sau đây?

  • A. Cây ngày ngắn
  • B. Cây ngày dài
  • C. Cây trung tính
  • D. Cây ngày dài hoặc cây trung tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, không đủ thời gian che tối tới hạn, cây không ra hoa chứng tỏ đây là cây ngày ngắn (tức là đêm dài).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF