YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một cây ngày dài có độ dài đêm tới hạn là 9 giờ sẽ ra hoa. Chu kỳ chiếu sáng nào dưới đây sẽ làm cho cây không ra hoa?

  • A. 15,5 giờ chiếu sáng/ 8,5 giờ che tối
  • B. 12 giờ chiếu sáng/ 8 giờ che tối/4 giờ chiếu sáng
  • C. 14 giờ chiếu sáng/ 10 giờ che tối
  • D. 16 giờ chiếu sáng/ 8 giờ che tối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Độ dài đêm tới hạn là 9 giờ vậy cây sẽ không ra hoa khi độ dài đêm nhiều hơn 9 giờ.

  Chu kì sáng: 14 giờ; tối: 10 giờ sẽ làm cho cây này không ra hoa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 224991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF