YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là gì?

  • A. tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao
  • B. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây
  • C. được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
  • D. với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

  - Đặc điểm chung:

  + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

  + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

  + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

  Dựa vào tác động sinh lí của hooc môn đối với quá trìn sinh trưởng của thực vật người ta chia hooc môn thực vật làm hai nhóm

  - Nhóm kích thíc sinh trưởng :Auxin, Gibêrelin,Xitôkinin

  - Nhóm ức chế sinh trưởng : Êtilen,Axit abxixic

  Vậy đáp án A không có ở hoocmon thực vật

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 224999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF