YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về sinh trưởng và phát triển ở động vật?

  I. Những động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn phải qua nhiều lần lột xác.

  II. Vòng đời của bướm lần lượt trải qua các giai đoạn: trứng, nhộng, sâu bướm, bướm trưởng thành.

  III. Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn.

  IV. Rắn là động vật có kiểu phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án C. Có 3 ý đúng là I, II, III.

  IV sai. Rắn là động vật có kiểu phát triển không qua biến thái.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 224975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF