YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về phát triển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Sinh trưởng là một phần của phát triển.

  II. Phát triển bao gồm toàn bộ những biến đổi trong chu trình sống của cơ thể.

  III. Sự tăng kích thước tế bào là biểu hiện của quá trình phát triển.

  IV. Sự tăng số lượng tế bào, phân hóa tế bào và hình thành cơ quan mới đều là biểu hiện của quá trình phát triển.

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  I, II, IV đúng.

  III sai. Vì tăng kích thước của tế bào và cơ thể cũng là biểu hiện của quá trình phát triển.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF