YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây xảy ra?

  • A.

   Cu2+ + 2Ag → Cu + 2Ag+

  • B.

   Cu + Pb2+ → Cu2+ + Pb

  • C.

   Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

  • D.

   Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON