YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hợp kim Cu-Al được cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hóa học, trong đó có 13,2% Al. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.

  • A. Al3Cu
  • B. Al4Cu11
  • C. Al4Cu10
  • D. Al4Cu3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt công thức AlxCuy

  ⇒ x : y = \(\frac{{13,2}}{{27}}:\frac{{100.13,2}}{{64}}\)

  = 0,489 : 1,356 = 4 : 11

  Công thức tinh thể Al4Cu11

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117634

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON