YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hợp kim Cu-Al được cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hóa học, trong đó có 13,2% Al. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.

  • A. Al3Cu
  • B. Al4Cu11
  • C. Al4Cu10
  • D. Al4Cu3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt công thức AlxCuy

  ⇒ x : y = \(\frac{{13,2}}{{27}}:\frac{{100.13,2}}{{64}}\)

  = 0,489 : 1,356 = 4 : 11

  Công thức tinh thể Al4Cu11

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117634

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON