• Câu hỏi:

  Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, cho khí NO2. Tổng hệ số cân bằng nguyên các chất trong phản ứng là:

  • A. 10.
  • B. 9.
  • C. 12.
  • D. 11.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC