YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử là:

  • A. 1 và 6
  • B. 3 và 6
  • C. 3 và 2
  • D. 3 và 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON