YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là:

  • A. 20,4.
  • B. 40,0.
  • C. 53,6.
  • D. 40,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
   x   →                  x  →      2x
  2FeCl3 + Cu → CuCl2 + FeCl2
    2x   →  x
  ⇒ mX = mchất rắn không tan + mCu pứ + mFe3O4 
  ⇒ 50 = 20,4 + 64x + 232x
  ⇒ x = 0,1 mol
  ⇒ mCu bđ = mX – \(m_{Fe_{3}O_{4}}\) = 26,8g
  ⇒ %mCu = 53,6%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON