YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất X có cấu hình electron là [Ar]3d104s1. X là?

  • A. Cu
  • B. Fe
  • C. Zn
  • D. Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON