YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được Cu kim loại?

  • A. Dung dịch Cu(NO3)2 dư   
  • B. Dung dịch MgSO4 dư
  • C. Dung dịch Fe(NO3)2 dư 
  • D. Dung dịch FeCl3 dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng Cu(NO3)2 vì nó chỉ phản ứng  với Fe tạo Cu kim loại nhiều hơn.→ Chọn A

  Đáp án D phản ứng FeCl3 + Fe → FeCl2  và ta cũng thu được Cu nhưng với lượng Cu ít hơn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON