YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được Cu kim loại?

  • A. Dung dịch Cu(NO3)2 dư   
  • B. Dung dịch MgSO4 dư
  • C. Dung dịch Fe(NO3)2 dư 
  • D. Dung dịch FeCl3 dư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng Cu(NO3)2 vì nó chỉ phản ứng  với Fe tạo Cu kim loại nhiều hơn.→ Chọn A

  Đáp án D phản ứng FeCl3 + Fe → FeCl2  và ta cũng thu được Cu nhưng với lượng Cu ít hơn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON