YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:

  • A. 2,3 gam
  • B. 3,2 gam
  • C. 4,48 gam
  • D. 4,42 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

          Fe2O3  +  6HCl → 2FeCl3  +  3H2O   ;                 Cu   +  2FeCl3 → CuCl2  +  2FeCl2

  mol:     x     →                  2x                                    mol:  x     →   2x

  - Ta có:  mCu pư = 7,68 – 3,2 ⇒ 160x + 64x = 4,48 ⇒ x = 0,02 mol ⇒ \({m_{F{e_2}{O_3}}} = 3,2g\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF