AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:

  • A. 2,3 gam
  • B. 3,2 gam
  • C. 4,48 gam
  • D. 4,42 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

          Fe2O3  +  6HCl → 2FeCl3  +  3H2O   ;                 Cu   +  2FeCl3 → CuCl2  +  2FeCl2

  mol:     x     →                  2x                                    mol:  x     →   2x

  - Ta có:  mCu pư = 7,68 – 3,2 ⇒ 160x + 64x = 4,48 ⇒ x = 0,02 mol ⇒ \({m_{F{e_2}{O_3}}} = 3,2g\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>