AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khối lượng?

  • A. Khối lượng đo bằng đơn vị Kg.
  • B. Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không thay đổi đối với mỗi vật.
  • C. Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ và ngược lại.
  • D. Khối lượng có tính chất cộng được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>