AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng.

  • A. Một vật đang đứng yên muốn chuyển động phải có lực tác dụng vào vật.
  • B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn giảm dần thì sẽ chuyển động chậm dần.
  • C. Một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng vào vật
  • D. Một vật luôn chuyển động cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng vào nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>