AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi một vật chịu tác dụng của một lực có độ lớn và hướng không đổi thì

  • A. vật  sẽ chuyển động tròn đều.      
  • B. vật sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều.
  • C. vật sẽ chuyển động  thẳng chậm dần đều.        
  • D. vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>