AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật đang trượt trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát sẽ thay đổi thế nào nếu ta tăng khối lượng của vật.

  • A. Hệ số ma sát tăng do áp lực tăng.  
  • B. Hệ số ma sát giảm do áp lực tăng.
  • C. Hệ số ma sát không đổi.      
  • D. Hệ số ma sát tăng do trọng lực tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>