AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực ma sát trượt có độ lớn

  • A. tỷ lệ với của trọng lượng của vật.   
  • B.  tỷ lệ với độ lớn của áp lực.
  • C. tỷ lệ với khối lượng của vật.
  • D. tỷ lệ với vận tốc của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>