YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu là v0. Tầm xa của vật được tính bằng công thức

  • A. \(x = {v_0}\sqrt {\frac{g}{{2h}}} \)     
  • B.  \(x = {v_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)                
  • C. \(x = {v_0}\sqrt {\frac{h}{{2g}}} \)                   
  • D. \(x = {v_0}\sqrt {\frac{{2g}}{h}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA