AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc xe chạy trên chiếc cầu cong vòng lên bán kính R. Tại Điểm cao nhất của cầu, áp lực gây ra do xe tác dụng lên cầu

  • A. nhỏ hơn trọng lượng xe.          
  • B.  nhỏ hơn khối lượng xe.      
  • C. bằng trọng lượng xe.        
  • D. lớn hơn trọng lượng xe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>