YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gọi F1 , F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng?

  • A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và  F2.     
  • B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.
  • C.  F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.                 
  • D. Trong mọi trường hợp :   \(\left| {{F_1} - {F_2}} \right| \le F \le \left| {{F_1} + {F_2}} \right|\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA