AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang, vật đứng yên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A.  Vật đứng yên vì lực ma sát đã giữ vật.          
  • B. Vật đứng yên vì lực tác dụng lên vật quá nhỏ.
  • C. Vật đứng yên vì   không có lực nào tác dụng lên vật.  
  • D. Vật đứng yên vì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>