AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực ma sát trượt không phụ thuộc các yếu tố nào?

  • A. Diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.            
  • B. Bản chất và các điều kiện về bề mặt.
  • C. Cả A và B đều đúng.      
  • D. Cả A và B mới đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>