• Câu hỏi:

  Hai chất điểm bất kỳ hút nhau với một lực

  • A. tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.               
  • B. tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng.
  • C. cả A và B đều đúng                 
  • D. A hoặc B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC