AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Trong phản ứng tráng bạc, anđehit là chất oxi hóa.
  • B. Axit fomic không tác dụng với dung dịch NaOH.
  • C. Axit fomic có phản ứng tráng bạc.
  • D. Ancol bậc ba bị oxi hóa thành xeton.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>