AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

  • A. Nhiệt độ nóng chảy. 
  • B. Tính cứng. 
  • C. Tính dẫn điện. 
  • D. Khối lượng riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>